Τα video που ακολουθούν δεν παρέχονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Οι οδηγίες παρουσιάζονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το ΙΑΣΩ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εφαρμογή των οδηγιών από τους ασθενείς. Οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας για οποιαδήποτε απορία.

[advanced_iframe src=”https://www.iolife.eu/video-odigies-chrisis/” width=”100%” height=”2600″]