Υπογονιμότητα

Τι είναι η μέθοδος Mini-IVF;

[question_page]

 

Η αλλαγή του τρόπου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες, οι διαφορετικές προσδοκίες και η κοσμοαντίληψη, ιδιαίτερα των γυναικών, έχει μεταθέσει τις προσπάθειες για την δημιουργία οικογένειας καθώς και την απόκτηση ενός παιδιού για πολύ αργότερα, συγκριτικά με το παρελθόν.

Σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή αυτή μετατίθεται σημαντικά, με αποτέλεσμα τα χρονικά περιθώρια να γίνονται ασφυκτικά, η επίδραση της ηλικίας στη δυναμική των ωοθηκών να είναι μεγάλη και η εξωσωματική γονιμοποίηση να φαντάζει η μόνη ρεαλιστική λύση προκειμένου να τεκνοποιήσει μια γυναίκα. Μια εναλλακτική, αν και αρκετά δαπανηρή, λύση στο εν λόγω πρόβλημα είναι και η δωρεά ωαρίων αλλά σε αυτή την περίπτωση το ζευγάρι θα πρέπει να αποδεχθεί ότι το παιδί που θα προκύψει μέσα από αύτη τη διαδικασία θα είναι βιολογικά δικό του, μόνο, κατά το ήμισυ.

Από την άλλη, ενδελεχείς μελέτες των τελευταίων ετών έχουν αποδείξει ότι οι γυναίκες με αποδυναμωμένη ανταπόκριση ωοθηκών είναι δυνατό να ανταποκριθούν πολύ καλύτερα σε μια στοχευόμενη φαρμακευτική αγωγή με μικρές δόσεις συνδυασμών φαρμάκων που βασίζονται εξατομικευμένα στις ανάγκες της κάθε γυναίκας.

[question position=”1″]

[ask] Τι είναι η μέθοδος Mini-IVF; [/ask]

[answer] Το minimal stimulation IVF (mini IVF) είναι μία πρωτοποριακή προσέγγιση στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ως τεχνική έχει σαφώς μικρότερο κόστος από ότι μία προσπάθεια (κύκλος) εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση, συνήθως συλλέγονται 7-15 ωάρια, εκ των οποίων μόνο 5-7 είναι υψηλής ποιότητας. Αντιθέτως, η Mini – IVF είναι σχεδιασμένη να συλλέγει 1-3 ωάρια, τα οποία όμως έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας έμβρυα. [/answer][/question]

[question position=”2″]

[ask] Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Mini-IVF και σε ποιες γυναίκες μπορεί να εφαρμοστεί; [/ask]

[answer] Η μέθοδος Mini-IVF έχει πλεονεκτήματα όπως το ότι δεν υπάρχει πιθανότητα υπερδιέγερσης των ωοθηκών τη στιγμή που οι πιθανότητες εγκυμοσύνης αυξάνονται αισθητά (μεγαλύτερος αριθμός ωαρίων). Επιπλέον για πολλές γυναίκες είναι σημαντικό ότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να αποφύγουν τις καθημερινές ενέσεις που απαιτούνται σε μία εξωσωματική καθώς και την πιθανότητα της πολύδυμης κυήσεως. Ακόμα ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι οι παρενέργειες του IVF περιορίζονται σε ήπια κεφαλαλγία και/ή κόπωση, που διαρκεί μόνο λίγες ημέρες.

Το mini IVF μπορεί να εφαρμοστεί σε γυναίκες με φτωχή ωοθηκική ανταπόκριση, σε γυναίκες που δεν επιθυμούν ή που δεν μπορούν να λάβουν μεγάλες δόσεις ορμονών ή που δεν έχουν τη οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουν ένα κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Γυναίκες με παθολογικές ορμόνες, πριν πάρουν την απόφαση για εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων, προτείνεται να προσπαθούν έστω μία φορά τη μέθοδο της Mini IVF. [/answer][/question]

[/question_page]