Υπογονιμότητα

Οι αλήθειες για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Αρκετές φορές, το φλέγον θέμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης συνοδεύεται από ανακριβείς πληροφορίες.