Μικρογονιμοποίηση

Η  Μικρογονιμοποίηση ICSI αποτελεί μία μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αδύναμου σπέρματος ή και σε άλλες περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας.

Γονιμοποίηση

Το στάδιο αυτό της θεραπείας εξελίσσεται στα εργαστήρια από έμπειρους εμβρυολόγους. Στις περιπτώσεις που μετά την προετοιμασία του σπέρματος οι παράμετροί του (συγκέντρωση, κινητικότητα, μορφολογία) βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα, ο εμβρυολόγος, μερικές ώρες μετά την ωοληψία, τοποθετεί συγκεκριμένο αριθμό ενεργοποιημένων σπερματοζωαρίων σε κάθε τρυβλίο καλλιέργειας που περιέχει τα ωάρια, μέσα στο ειδικό θρεπτικό καλλιεργητικό υλικό.

Το επόμενο πρωί τα ωάρια εξετάζονται με το μικροσκόπιο και ελέγχεται εάν έχει συντελεστεί γονιμοποίηση. Ο εμβρυολόγος καταγράφει τον αριθμό των ωαρίων που έχουν γονιμοποιηθεί φυσιολογικά και παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξή τους για τις επόμενες 2-3 ημέρες, όπου τα γονιμοποιημένα ωάρια παραμένουν στο εργαστήριο και συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Στην Κλασσική Εξωσωματική Γονιμοποίηση δεν πραγματοποιείται άλλη παρέμβαση. Τα σπερματοζωάρια έρχονται σε επαφή με το ωάριο μόνα τους και ένα από αυτά διεισδύει μέσα του και το γονιμοποιεί.

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Αν το δείγμα σπέρματος που συλλέχθηκε κατά τη σπερματοληψία, είναι χαμηλής ποιότητας ή αν υπάρχει ιστορικό προηγούμενης αποτυχίας γονιμοποίησης με απλό IVF, τότε χρησιμοποιείται η μικρογονιμοποίηση (intra-cytoplasmic sperm injection, ICSI). Ουσιαστικά πρόκειται για μία μικροσκοπική επέμβαση στο ωάριο. Η μικρογονιμοποίηση πραγματοποιείται σε δύο χρόνους, μετά την ωοληψία.

Αρχικά, τα ωάρια χρειάζεται να υποβληθούν σε μια ειδική κατεργασία μ’ ένα ένζυμο (υαλουρονιδάση), ώστε να αφαιρεθούν τα κοκκιώδη κύτταρα που περιβάλλουν τη διαφανή ζώνη.

Η δεύτερη φάση είναι η κυρίως φάση των ενέσεων. Τα καθαρισμένα ωάρια τοποθετούνται σε ειδικά τρυβλία, σε μια μικρή σταγόνα καλλιεργητικού μέσου το καθένα. Στο ειδικά εξοπλισμένο μικροσκόπιο, με τη βοήθεια ενός μικροχειριστηρίου, ακινητοποιούνται με τη βοήθεια μιας λεπτής γυάλινης πιπέτας (μικροσιφώνιο).

Μια άλλη πιο λεπτή γυάλινη πιπέτα (που μοιάζει με βελόνα ένεσης) χρησιμεύει για τη συλλογή και την ένεση ενός σπερματοζωαρίου στο κάθε ωάριο. Η κάθε ένεση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.

Η μικρογονιμοποίηση είναι μία ασφαλής μέθοδος, όπως έχει αποδειχτεί από τα χιλιάδες παιδιά που έχουν γεννηθεί σ’ όλον τον κόσμο.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η μικρογονιμοποίηση ISCI;

Η Μικρογονιμοποίηση ICSI ενδείκνυται σε περιπτώσεις:

  • Όπου οι άνδρες έχουν σοβαρό πρόβλημα στον αριθμό ή την κινητικότητα του σπέρματος ή ακόμη και παντελή έλλειψη σπερματοζωαρίων στο σπέρμα τους (αζωοσπερμία).
  • Ανεξήγητα χαμηλού ποσοστού προσπάθειες γονιμοποίησης ή και αποτυχίας γονιμοποίησης σε προηγούμενες προσπάθειες με τη μέθοδο της κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης.
  • Σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας με μικρό αριθμό ωαρίων που φέρουν συχνά σκληρό περίβλημα.

 

Ο Δρ. Ιωάννης Βασιλόπουλος είναι εξειδικευμένος Ιατρός Αναπαραγωγής και ιδρυτικό στέλεχος του Institute of Life, βοηθώντας εκατοντάδες ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους για δημιουργία οικογένειας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του για μία εξατομικευμένη προσέγγιση.