Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτοματοποιημένη ανάλυση των εμβρύων σε κύκλους Εξωσωματικής Γονιμοποίησης με σκοπό την βελτίωση των ποσοστών εγκυμοσύνης, είναι πλέον μία πραγματικότητα.

Στην ουσία, ενώ ο κλινικός εμβρυολόγος ταξινομεί κάθε έμβρυο στηριζόμενος κυρίως σε μορφολογικά κριτήρια, οι χρήστες αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματοποιούν  μία στατιστική ανάλυση με σκοπό την συσχέτιση των μορφολογικών κριτηρίων ταξινόμησης με την πιθανότητα επίτευξης επιτυχούς κύησης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση και η βελτίωση της διαδικασίας επιλογής των πλέον βιώσιμων εμβρύων που μέχρι σήμερα, στηρίζεται στην υποκειμενική κρίση του εξειδικευμένου κλινικού εμβρυολόγου. Η επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιείται χάρη στην εφαρμογή ενός αλγορίθμου στη δυναμική ενός εμβρύου, αναλύοντας ένα πλήθος εικόνων σχετικών με την in vitro ανάπτυξη του εμβρύου. Η μέθοδος στηρίζεται στην εξατομικευμένη  προσέγγιση κάθε περιστατικού, αφού κάθε ζευγάρι εμπεριέχει μία ιδιαίτερη μοναδικότητα, συμβάλλοντας στην αύξηση του ποσοστού εμφύτευσης του εμβρύου από την 1η εμβρυομεταφορά, αφού η ακρίβεια της μεθόδου αγγίζει το ποσοστό του 92,5%.

Η μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης INSTITUTE OF LIFE του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ, έχοντας σαν κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό της επιστημονικής γνώσης, συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες και νέες επιστημονικές συνεργασίες, πάντοτε στο πλαίσιο των κανόνων της Βιοηθικής και με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση του ονείρου των ζευγαριών να γίνουν γονείς.

Συνέπεια αυτού του στόχου είναι η έναρξη της επιστημονικής συνεργασίας με τον παγκοσμίου φήμης Κλινικό Εμβρυολόγο Dr Jacques Cohen. Στην αυγή του 2021, η εφαρμογή των καινοτόμων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των ποσοστών εγκυμοσύνης ξεδιπλώνοντας νέες προοπτικές στον ευαίσθητο τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να κλείσετε το δικό σας ραντεβού που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση του ονείρου της μητρότητας. Και εμείς δεσμευόμαστε να είμαστε σε κάθε βήμα δίπλα σας.