Οδηγίες Χρήσης Ενέσιμων Φαρμάκων Ανταποκρινόμενοι στα συνήθη ερωτήματά σας, δημιουργήσαμε ένα video για τη σωστή χρήση των ενέσιμων φαρμάκων ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Δείτε περισσότερα στο Video που ακολουθεί.