Εγκυμοσύνη, Υγεία, Υπογονιμότητα

Διατροφογενωμική-Διατροφογενετική: H επιστήμη της γενετικής στη διατροφική υποστήριξη

Οι επιστήμες της διατροφογενωμικής-διατροφογενετικής αφορούν τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων διατροφής-γονιδίων και συγκεκριμένα την επίδραση των θρεπτικών συστατικών των τροφών που καταναλώνουμε στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδια μας.

Ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι δύο επιστήμες αναφορικά με την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία ασθενειών κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντικός, αφού θα επιτρέψουν την κατανόηση των συσχετισμών μεταξύ διατροφής, γονιδίων και ασθενειών.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα ω3 λιπαρά οξέα έχουν την ιδιότητα να περιορίζουν την έκφραση κάποιων γονιδίων που ευθύνονται για την παραγωγή φλεγμονωδών ορμονών. Ως εκ τούτου τα ω3 λιπαρά οξέα διαθέτουν αντιφλεγμονώδη δράση. Η διατροφογενετική μελετά ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μας αντιδρά σε κάθε θρεπτικό συστατικό ανάλογα με το γονιδιακό του υπόβαθρο. Αυτός είναι και ο ουσιαστικότερος λόγος για τον οποίο η δίαιτα οφείλει να είναι εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού. Είναι θέμα χρόνου, καθώς οι έρευνες προχωρούν, οι γενικευμένες διατροφικές οδηγίες να αντικατασταθούν με παρεμβάσεις που θα αφορούν πια συγκεκριμένους μοριακούς μηχανισμούς.

Με τον τρόπο της εξατομικευμένης διατροφής ανάλογα με το DNA του κάθε οργανισμού, θα αλλάξει όλη η προσέγγιση της διατροφικής θεραπευτικής και θα διευρυνθεί και ο ρόλος των διαιτολόγων που θα συμβάλλουν περαιτέρω στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Ακόμη θα καταστεί εφικτό μέσα από τις διατροφογενετικές μελέτες να εξηγηθεί η θετική επίδραση ορισμένων τροφών και των επιμέρους συστατικών τους στον οργανισμό, αλλά και οι διατροφικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Χρειάζεται ωστόσο περισσότερη έρευνα ώστε στο μέλλον να μπορούν να αναγνωριστούν τα άτομα υψηλού κινδύνου και να μπορέσει να προσαρμοστεί κατάλληλα η θεραπεία και η διαιτητική τους αγωγή.

Με δεδομένο ότι η σύγχρονη τάση της επιστημονικής έρευνας στον χώρο της υγείας στοχεύει στην πρόληψη και όχι την θεραπεία των ασθενειών, το πεδίο της διατροφογενετικής-διατροφογενωμικής μπορεί να μας εξοπλίσει με πολύ σημαντικά όπλα βελτιώνοντας την πρόληψη ενάντια σε μια σειρά από ασθένειες και μακροπρόθεσμα συνολικά την ποιότητα της δημόσιας υγείας.